Tamil Movie Karna Video Songs

Tamil Movie Karna Video Songs 

Directed by: B Ramakrishnaiah Panthulu 

Producer: B Ramakrishnaiah Panthulu 

Starring: Nandamuri Taraka Rama Rao, Shivaji Ganesan, Savitri, Devika, Ashokan, M V Rajamma, Muthuraman 

Music by: M S Vishvanathan 

Year: 1963 

Malare Mounama Song