Tamil Movie Penmani Aval Kanmani Year 1988

Tamil Movie Penmani Aval Kanmani Year 1988

Cast: Visu, Seetha, Delhi Ganesh, Manorama, Mucherla Aruna, Dilip, Ilavarasan, Raja Gopal, Prathap K Pothan, Ramesh Aravind, Srinivasan, Sethu Vinayakam, Kamala Kamesh, Kutti Padmini, Lalitha Sharma, MN Raja, Madhuai, Puliyur Saroja, Vadivukkarasi

Genre: Drama

Music: Shanker Ganesh

Director: Visu

Year: 1988

Source 01:

Tamil Movie Penmani Aval Kanmani Player 1

Source 02:

Tamil Movie Penmani Aval Kanmani Player 2

Source 03:

Tamil Movie Penmani Aval Kanmani Player 3


Tamil Movie Penmani Aval Kanmani directed by Visu and produced by Rajam Balachander and Pushpa Kandaswamy. The film stars Prathap Pothen, Seetha, Visu and Kishmu in lead roles. The film had musical score by Shankar Ganesh.