Tamil Movie Uthavikku Varalama Year 1989

Tamil Movie Uthavikku Varalama Year 1989

Directed by: Gokula Krishnan

Produced by: M Gafar

Starring: Karthik, Devayani, Gokula Krishnan, Jaiganesh, Janakaraj, John Amirdharaj, Kaka Radhakrishnan, Manivannan, Pandian, Vasu, Anju Aravind, J Lalitha, Rasiga, Vadivukkarasi, Shakeela

Music by: Sirpi

Year: 1989


Watch Tamil Movie Uthavikku Varalama Player 1


Tamil Movie Uthavikku Varalama directed by Gokula Krishnan. The film features Karthik, Devayani, Sangeetha and Anju Aravind in lead roles, with Janagaraj, Pandiyan, Vadivukkarasi, Manivannan, Kovai Sarala and Jaiganesh playing supporting roles. The film was released on 16 January 1998 to negative reviews.